Kunnan veroprosentit 

 

Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston on viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista. 

Kunnanvaltuusto päätti 11.11.2019, että kunnan tuloveroprosentti vuonna 2020 on 21 %.

Samassa kokouksessa kunnanvaltuusto päätti vahvistaa seuraavat kiinteistöveroprosentit vuodeksi 2020: 

 

Kiinteistöveroprosentit 2020
Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93
Vakituiseen asumiseen käytettävät rakennukset 0,55
Muut asuinrakennukset 1,15
Rakentamattomat rakennuspaikat  -
Yleishyödylliset yhteisöt 0,00
Voimalaitokset 2,85