Kommunens skattesatser

 

Enligt kommunallagen ska fullmäktige senast i samband med att budgeten godkänns fatta beslut om kommunens inkomstskattesats. 

Kommunfullmäktige beslutade 14.11.2022 att fastställa inkomstskattesatsen till 8,36 % för år 2023. 

Vid samma sammanträde beslutade fullmäktige fastställa följande fastighetsskatteprocenter för år 2023: 

 

Fastighetsskatteprocenter

2023

Allmän fastighetsskatteprocent 0,93
Stadigvarande bostadsbyggnad 0,55
Övriga bostadsbyggnader 1,15
Obebyggda byggplatser       -
Allmännyttiga samfund 0,00
Kraftverk 3,10