Kommunens skattesatser

 

Enligt kommunallagen ska fullmäktige senast i samband med att budgeten godkänns fatta beslut om kommunens inkomstskattesats. 

Kommunfullmäktige beslutade 15.11.2021 att fastställa inkomstskattesatsen till 21 % för år 2022. 

Vid samma sammanträde beslutade fullmäktige fastställa följande fastighetsskatteprocenter för år 2022: 

 

Fastighetsskatteprocenter

2022

Allmän fastighetsskatteprocent 0,93
Stadigvarande bostadsbyggnad 0,55
Övriga bostadsbyggnader 1,15
Obebyggda byggplatser       -
Allmännyttiga samfund 0,00
Kraftverk 3,10