Kommunens bokslut 

Kommunstyrelsen ska göra upp ett bokslut över räkenskapsperioden inom mars månad året och överlämna det till revisorerna för revision och därefter till fullmäktige för behandling före utgången av juni. I bokslutet ingår balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till dessa samt en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. Bokslutet ska ge riktiga och tillräckliga uppgifter om resultatet av kommunens verksamhet och om dess ekonomiska ställning. 

Bokslut 2023 (pdf 2,6 MB)