Talousvesi

Talousvesi on vettä, jota käytetään kotitalouksissa juomavetenä ja ruoan valmistukseen sekä elintarvikealan yrityksissä tuotteiden valmistamiseen.

Terveysvalvonta tarkastaa säännöllisesti vesilaitosten toimittaman talousveden laadun sekä vesilaitosten hygienian ja käytönvalvonnan. Vesilaitokset, joilla on oma tuotanto tai veden käsittely, tulee terveydensuojeluviranomainen hyväksyä ennen käyttöönottoa. Hakemus toimitetaan kolme kuukautta etukäteen. Talousvettä ei saa toimittaa ennen kuin vesilaitos on hyväksytty.

Hakemuslomakkeet löytyvät Täältä (ruotsiksi). Lisäksi kaikkien vesilaitosten tulee huolehtia riittävästä käytönvalvonnasta hyvän vedenlaadun takaamiseksi.

Vesipisara-

Ajantasaista tietoa Pietarsaaren veden juomavettä koskevasta keittokehotuksesta

PÄIVITYS 26.4.2024 klo 13.30: Pietarsaaren Veden juomavettä EI enää tarvitse keittää

Pietarsaaren Veden alueelle 23.4.2024 annettu ruoka- ja juomaveden keittokehotus ei ole enää voimassa.

Keskiviikkona 24.4.2024 otetusta näytteestä ei ole todettu enterokokkeja.

Talousveden klooripitoisuus on tällä hetkellä tavanomaista korkeampi ja kloorin haju on voimakkaampi. Kloori tappaa haitalliset mikrobit. Veden kloori ei aiheuta terveyshaittaa vaan turvaa talousveden mikrobiologisen laadun. Lisätietoja ja usein kysyttyjä kysymyksiä talousvedestä on saatavilla Kallan Ympäristöterveyden verkkosivuilla (talousvesi).

Lehdistötiedotteet

Muuta tietoa

 

Vesilaitostoimija voi ottaa yhteyden, kun

  • suunnitteilla on vesilaitoksen käyttöönotto tai olennaisia muutoksia olemassa olevaan vesilaitokseen
  • veden epäillään olevan saastunutta
  • tarvitaan lisänäytteenottoa

Asukkaana voit ottaa yhteyden, kun

  • epäilet, että veden laatu on huono
  • sinulla on kysyttävää valvonnasta tai analyysituloksista

Lisätietoa

THL:n informaatio raudasta juomavedessä

Pietarsaaren vesi, tehostettu näytteenotto

Pietarsaaren vesi, häiriötilanne 2024