Barn & skola Skolskjutsar Skolskjutsar läsåret 2023–2024

Skolskjutsar för skolelever läsåret 2023–2024

 

Har ni frågor angående skolskjutsar kan ni kontakta er skola/förskola under följande dagar/tider:

Axåkers skola fr.o.m. 2.8.2023 kl. 9 - 16, 040 7522717

Bäckby skola fr.o.m. 9.8.2023, 050 4004234

Edsevön koulu fr.o.m. 7.8.2023, 044 7557603

Edsevö skola fr.o.m. 7.8.2023, 044 7338837

Forsby skola fr.o.m. 10.8.2023, 040 5605078

Kållby fr.o.m. 11.8.2023 kl. 8 - 12, 040 5603945

Sandsund skola fr.o.m. 10.8.2023 kl. 8 - 12, 044 7557038

Lepplax skola fr.o.m. 11.8.2023 kl. 8-12, 0400 568619

Purmo skola fr.o.m. 7.8.2023 kl. 9 - 12, 050 3001076

Ytteresse skola fr.o.m. 10.8.2023 kl. 8 - 12, 040 7207817

Överesse skola fr.o.m. 8.8.2023 kl. 9 - 12, 044 7455538
 
Sursik skola fr.o.m. 1.8.2023, 7850255

Pedersöre gymnasium fr.o.m. 10.8 - 11.8.2023 kl 10 - 11 050 5345953

Tidtabell får ni direkt från taxitrafikanterna och bussbolagen.

Förskolornas föreståndare ger information om skolskjutsarna fr.o.m. 7.8.2023

Trafikanternas kontaktuppgifter

Taxi används där busslinje inte finns.

Kontaktperson: Camilla Björkman tel. 040 683 5837