Kultur & fritid Föreningsliv Sommarpraktikanter till föreningar

Sommarpraktikanter till föreningar

De ideella föreningar som har verksamhet eller medlemmar i Pedersöre och som önskar få en sommarpraktikant från kommunstyrelsens kvot, ska senast 28.2.2019 före kl.16.00 inlämna en fritt formulerad ansökan till kommunstyrelsen med uppgifter om tidpunkten för när en sommarpraktikant kan tas emot och arbetets art.