Kultur & fritid Barn och unga Ung i Pedersöre Finlandsmodellen för hobbyverksamhet
Flicka gör magmuskelövningar på en matta.

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

Pedersöre erbjuder barn och ungdomar möjlighet att delta i gratis hobbyverksamhet i anslutning till skoldagen. Klubbarna är riktade till elever i årskurserna 3-4 och årskurserna 7-9.

Klubbarna ordnas i skolornas egna lokaler eller i nära anslutning till dem.

Tilläggsinformation: Ungdomssekreteraren Mari-Louise Rönnqvist, mari-louise.ronnqvist@pedersore.fi, telefon: 06 - 7850 283, 050-5345 953.