Veterinärtjänster

Basveterinärtjänster:

  • telefonrådgivning vardagar kl. 8-9
  • basundersökning av kliniskt sjuka djur, bedömning av vårdbehov samt behandling eller remittering till specialvård
  • hälsoundersökningar, vaccinationer, avmaskningar, sterilisering och kastrering av katter, kastrering av hundar samt övriga små operationer
  • hälsovård av produktionsdjur
  • avlivning av sällskapsdjur, antingen p.g.a. djurskyddsorsaker, sjukdom eller enligt ägarens eget beslut
  • avlivning av svårt skadade vilda djur som inlämnats till veterinärkliniken
  • kontroll av ett sällskapsdjurs hälsotillstånd med hjälp av en klinisk basundersökning, för t.ex. ett försäkringsbolag, för export, import eller för handel inom EU

Veterinärerna erbjuder också bl.a. följande:

  • beviljande av resepass för sällskapsdjur och hästar samt exportlicenser
  • åtgärder för att förhindra zoonoser och djursjukdomar genom provtagningar samt vid behov hälsokontroller av djur som importerats från tredje land

Länkar

 

Kontaktuppgifter till klinikerna i Jakobstad, Nykarleby och Bennäs

Dmytro Gryshko
Tf. kommunalveterinär i Jakobstad
Ekovägen 11
68620 Jakobstad
050 572 8278

Anni Malinen
Kommunalveterinär i Nykarleby
Bankgatan 37
66900 Nykarleby
0500 337006

Susanne Granbäck
Kommunalveterinär i Bennäs
Mjölvägen 2
68910 Bennäs
0500 365511