Aktuellt för barn och unga Alla kommuner planlägger
2.5.2023
En traktor gräver grunden för trottoaren längs Skrufvilagatan.

När den nya skolan i Bennäs, Axåkers skola, planerades, så planerade kommunen också in en ny cykelvägen fram till skolan.

Alla kommuner planlägger

Planläggning är något som alla kommuner i Finland gör. Alla kommuner har en egen planläggare som sköter planläggningen. Planläggning är något man gör för att skolor, bostadsområden och industriområden i kommunen ska vara så bra som möjligt att vistas på.

När man till exempel ska planlägga en skoltomt måste man först reda ut vilken väg eleverna ska gå eller cykla till skolan och sedan se till att skolvägen är så trygg som möjligt. Sedan måste man också fundera hur stor tomten ska vara för att allt som behövs ska rymmas på tomten.

När man planlägger industritomter är det viktigt att man bestämmer hur mycket man får bygga på tomterna för att alla andra viktiga saker också ska rymmas på området. Till exempel måste man tänka på att stora långtradare ska ha utrymme att svänga och att alla som arbetar på området ska ha rum att parkera sina cyklar och bilar under arbetsdagen.

När man planlägger ett nytt bostadsområde måste man se till att människorna som ska bo på området börjar trivas. Därför är det också viktigt att planera lekparker och grönområden på bostadsområdena.

Text: Anna-Karin Pensar, planläggningschef