Aktuellt för barn och unga Jag får må bra – du får må bra 
25.9.2023
En plansch med text om barnets rättigheter. Jag har rätt till skydd, att må bra, till skolgång och lärande, till mina åsikter, till delaktighet och att vara mig själv.

Jag får må bra – du får må bra 

Varje år i november finns en vecka, då man uppmärksammar barns rättigheter extra mycket. 

I år firar vi veckan den 2026 november och den kallas ”Veckan för barnets rättigheter” 

20 november är också den dag då vi i Finland varje år, hissar flaggan för barnen. 

För att barn ska må bra, är det viktigt att alla barn får vara med, känna sig delaktiga. 

När mår jag bra? Barn behöver få berätta och prata om det med andra barn och vuxna. 

Barn har alltid rätt till ett gott liv. 

Barn har rätt att må bra.  

Alla barn har rätt att höra till en grupp, rätt att få sin röst hörd och rätt att säga vad man tycker, då mår man bra. 

Låt alla vara med i leken! 

Text: Yvonne Löf, avdelning för utbildning och fostran