Aktuellt för barn och unga Pedersöre är en barnvänlig kommun!
15.4.2024
Två flickor står står i en klätterställning och ett barn sitter. Alla tre jublar med händerna mot skyn.

Pedersöre är en barnvänlig kommun!

I dag hurrar vi för att Finlands UNICEF har beviljat Pedersöre kommun erkännandet Barnvänlig kommun, för första gången. 

Det innebär att kommunen har gjort framsteg i sitt sätt att beakta barns rättigheter i sin verksamhet och se till att barn och unga i kommunen blir hörda.

Vi har jobbat enligt en modell som Finlands UNICEF erbjuder kommunerna. Vi har valt vissa mål som vi försökt uppnå, och nu har UNICEF bedömt att vi lyckats.

Erkännandet som barnvänlig kommun gäller i två år.

UNICEF lyfter fram att kommunen på kort tid lyckats med sitt mål att sprida kunskap om barnets rättigheter bland kommunens anställda och politiker och att främja barnets rättigheter aktivt och systematisk, både internt och externt. Barnvänligheten finns också med i ett dokument, som heter kommunstrategin.

Catarina Herrmans, koordinator för Pedersöres utvecklingsarbete, gläder sig över att barns rättigheter har blivit synliga i Pedersöre.

– Jag vill använda uttrycket ”det krävs en hel by för att fostra ett barn”. Alla som lever nära ett barn ingår i en fostringsgemenskap och har ansvar för barnets trygghet och välmående. Alla barn har rätt att höras och vara delaktiga i de beslut som rör barnet. En trygg barndom ger goda förutsättningar för barnens utveckling till trygga vuxna. Barnen är vår framtid och vi ska alltid utgå från vad som är bäst för varje enskilt barn, säger hon.

Det var kommunstyrelseordförande Johanna Holmäng som tog initiativ till Pedersöres medverkan i Barnvänlig kommunmodellen i december 2018. Hon är glad över att kommunens arbete har gett resultat och att Pedersöre har fått erkännandet. 

– Jag är speciellt stolt över vad själva processen har bidragit till, att vi lyckats involvera barn och ungdomar och göra dem allt mer medvetna om sina rättigheter; i barndomen, i familjen, i skolan och i samhället, säger Holmäng.

Vi kommer att fira statusen som barnvänlig kommun genom att bjuda alla barn och unga i skolor och daghem på glass i slutet av veckan.

Och vi fortsätter att jobba för ert, barnens, bästa i Pedersöre!