Aktuellt för barn och unga Skolorna i Pedersöre får nya ordningsregler
En pojke sitter i ett klassrum och sträcker upp handen (markerar).

Skolans ordningsregler gäller på lektioner, raster och övriga aktiviteter under skoldagen, t.ex. utfärder och tävlingar.

Skolorna i Pedersöre får nya ordningsregler

Skolorna i Pedersöre ska få nya ordningsregler i höst. Elevkårerna ska få vara med och påverka hur reglerna ska se ut.

Alla skolor har ordningsregler, som berättar vad man får och inte får göra i skolan. Tidigare har varje skola haft sina egna regler, men nu gör vi om dem, så att alla skolor i Pedersöre har samma ordningsregler. Det har rektorerna bestämt tillsammans.

Ordningsreglerna behövs för att du som elev ska känna dig trygg i skolan och för att alla elever ska behandlas lika. Reglerna gäller på lektioner, raster och övriga aktiviteter under skoldagen, t.ex. utfärder och tävlingar. Ordningsreglerna gäller också då du är på skolans område före den första lektionen börjar, och efter den sista lektionen slutat. Reglerna gäller också då undervisning sker via nätet.

Ordningsreglerna bygger på en lag, som skrivits om. Enligt den nya lagen ska lärare och annan personal i din skola i fortsättningen lättare kunna ta tag i mobbning, diskriminering, trakasserier och våld.

Det står också i lagen att du som elev ska göra dina uppgifter ordentligt och vara snäll mot andra, för att alla i skolan ska må bra och ha möjlighet att lära sig nya saker.

När det gäller hur elever ska bete sig och behandla varandra, ska ni elever och studerande få vara med och bestämma hur ordningsreglerna i Pedersöre ser ut.

Men det är svårt att samla alla 1700 elever och studerande i Pedersöre vid samma bord och diskutera. Då kan det bli kaos. I stället får elevkårerna i skolorna säga sin åsikt om vad som ska stå i de nya ordningsreglerna.

PS. Sitter du inte i elevkåren, men har en åsikt om det här? Du kan skriva in din åsikt i Frågelådan i appen!

Text: Rolf Sundqvist, utbildningsdirektör i Pedersöre