Aktuellt för barn och unga Syskondagar vid Östanlid för barn på åk 2–6
16.5.2023
Två flickor springer utomhus och håller varandra i hand.

Syskondagar vid Östanlid för barn på åk 2–6

Folkhälsan ordnar en syskonkurs för barn som har syskon med specialbehov. Kursen riktar sig till barn i åk 2–6 och ordnas 19.6–21.6.2023 vid Östanlid i Jakobstad.

Syftet är att syskon till barn med funktionsvariation ska få träffas, vara i centrum, ha det roligt och kunna prata med varandra om att ha ett annorlunda syskonskap. Deltagarna får mera kunskap om sina syskons utmaningar och vardag samt verktyg för att hantera olika situationer som uppstår i vardagen. Framförallt får ni träffa andra i liknande situation.

Kursen riktar sig till barn i åk 2–6 (du som gått ut åk 2–6 våren 2023). Har du ett syskon med en funktionsvariation som ADHD/ADD, autism eller annan funktionsvariation – då kan de här dagarna vara just för dig!

Genom ledda aktiviteter, lekar och grupper behandlas de aktuella frågorna. Diskussioner leds av terapeuter och psykolog. Deltagarna lagar mat tillsammans och åker till något evenemang eller motsvarande. Ni får vara i centrum och njuta av trevlig samvaro i en kravlös miljö.

Syskondagarna är en övernattningskurs med äkta lägerstämning. Inkvarteringen sker på madrasser i Folkhälsan Östanlids lokaler i Jakobstad.

Kursen inleds på måndagen kl. 12.00 och avslutas 14-tiden på onsdagen.

Kursplats: Folkhälsan Östanlid, Östanpåvägen 32, Jakobstad.

Anmälning: victoria.lassander-sandin@folkhalsan.fi senast 31.5.2023