Aktuellt Anmälningar om insjuknande och misstanke om olägenheter för riksomfattande bruk
19.4.2023
Ilppatjänstens logo.

Anmälningar om insjuknande och misstanke om olägenheter för riksomfattande bruk

Anmälningar om sjukdom och misstanke om olägenheter i Miljö- och hälsoskyddets elektroniska anmälningstjänst ilppa är nu i riksomfattande bruk. Konsumenter och aktörer kan anmäla i ilppa om:

  • Insjuknande eller annan misstanke om sanitära olägenheter som befaras ha orsakats av livsmedel, hushållsvatten eller badvatten. Till exempel matförgiftning eller en allergisk reaktion.
  • Olägenheter som observerats i livsmedel, hushållsvatten eller badvatten. Till exempel främmande föremål i livsmedel eller avvikande lukt i hushållsvattnet.

Om samma fall omfattar flera insjuknade kan de anmälas med samma anmälan. Anmälan om insjuknande och misstanke om olägenheter kräver ingen inloggning. Uppgifterna i anmälan skickas elektroniskt till den lokala tillsynsenheten för behandling. Aktörerna kan göra anmälningar i ilppa om sin verksamhet enligt livsmedelslagen och hälsoskyddslagen på samma sätt som tidigare. Den lokala tillsynsenheten ger ytterligare information och råd.

Livsmedelsverket ansvarar för det tekniska underhållet av ilppa-tjänsten.

Läs mer: ilppa - Miljö- och hälsoskyddets elektroniska anmälningstjänst