Aktuellt Begränsning av sammankomster upphävs
7.2.2022

Begränsning av sammankomster upphävs

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har den 7 februari 2022 upphävt det restriktionsbeslut som meddelades den 28 januari 2022 med stöd av 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar och som gällde offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i kommunerna inom Vasa sjukvårdsdistrikt.

Regionförvaltningsverket upphäver beslutet eftersom Vasa sjukvårdsdistrikt i sin sakkunnigbedömning har konstaterat att smittskyddslagens kriterier för restriktionen för närvarande inte uppfylls. Beslutet träder i kraft omedelbart.

Restriktionen om hälsosäker användning av utrymmen fortsätter att gälla

Inom Vasa sjukvårdsdistrikt gäller till och med den 28 februari 2022 ett beslut baserat på 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar om hälsosäker användning av olika utrymmen för kunder och allmänheten (exempelvis affärer, idrottsutrymmen, bibliotek, muséer och teatrar). Enligt beslutet måste användningen av utrymmena ordnas på så sätt att det är möjligt att förebygga den smittrisk som orsakas av närkontakt mellan deltagare och sällskap.

Aktören kan fullgöra sin skyldighet på ett sätt som beaktar verksamhetens särdrag. Risken kan minskas genom att exempelvis förutsätta att munskydd används, genom att effektivisera ventilationen, begränsa antalet kunder, ordna så att besökarna deltar i olika omgångar eller placera kundplatserna mer utspritt.

Länk till det tidigare beslutsmeddelandet 

En skriftlig plan ska göras upp för de åtgärder som förebygger smittrisken till följd av närkontakter. Planen ska hållas framlagd i utrymmena så att kunderna och de som deltar i verksamheten ser den.

Dessutom är de allmänna hygienkraven enligt 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar i kraft i hela landet direkt med stöd av lagen utan särskilt myndighetsbeslut.