Aktuellt Begränsningar för sammankomster i Pedersöre
16.12.2021

Begränsningar för sammankomster i Pedersöre

Regionförvaltningsverket förbjuder med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar i kommunernas områden i Vasa sjukvårdsdistrikt alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus där antalet deltagare överstiger 50 (femtio) personer.

Förordnandet är i kraft 20.12.2021–19.1.2022.

Coronapasset är ett alternativ för begränsningarna

Som ett alternativ till de gällande coronabegränsningarna kan verksamhetsutövaren börja använda covidintyget. I så fall gör intyget det möjligt att få tillträde till tillställningar och evenemang. Ett covidintyg kan krävas av personer som har fyllt 16 år.

Vid allmänna sammankomster kan arrangören inte kräva covidintyg utan begränsningarna måste följas i dem.