Aktuellt Begränsningar i kraft ännu två veckor - färre nya infektioner
22.10.2020
Tre personer cyklar vid en sjö.

Österbottningarna uppmanas hålla ut och följa restriktionerna ännu två veckor.

Begränsningar i kraft ännu två veckor - färre nya infektioner

Nuvarande begränsning i Österbotten, enligt vilken sammankomster ska begränsas till 10 personer, är i kraft till slutet av oktober. Invånarna uppmuntras att orka hålla ut och följa de givna instruktionerna, för det påverkar spridningen av epidemin. Antalet nya infektioner sjunker i Vasa sjukvårdsdistrikt.

Österbottens coronasamordningsgrupp konstaterar att Vasa sjukvårdsdistrikt fortsättningsvis befinner sig i en spridningsfas, även om trenden går i en positivare riktning i fråga om nya infektioner. För närvarande är man ändå orolig för att epidemin nu håller på att spridas till riskgrupper, såsom till vårdhem, men även till skolor. 

I linje med de begränsningar som nu är i kraft i Vasa sjukvårdsdistrikt får man inte arrangera tillställningar för över tio personer – varken inomhus eller utomhus. Dessa begränsningar som utfärdats av regionförvaltningsverket är i kraft till den 31 oktober. 

Arbetsgruppen önskar att invånarna ska orka följa de givna rekommendationerna under de två följande veckorna. 

– Det är inte långt till slutet av oktober. Bara vi nu orkar kämpa och följa anvisningarna så kan vi ha ett mycket bättre läge om två veckor, säger sjukvårdsdistriktets direktör Marina Kinnunen.

Gruppen uppmuntrar också motions-, idrotts och hobbygrupper i alla åldersgrupper att orka iaktta de gällande begränsningarna. 

Sammankomstbegränsningen på 10 personer gäller i hela sjukvårdsdistriktet och är i kraft till slutet av oktober. Det här gäller även exempelvis körverksamhet för vuxna och grupper vid medborgarinstitut. Under de rådande begränsningarna kan fritidsverksamhet idkas exempelvis i mindre grupper och på alternativa sätt. De begränsningar som eventuellt måste införas i november är helt beroende av hur coronaepidemin utvecklas i Österbotten. Om läget blir bättre kan begräsningarna och rekommendationerna stegvis lindras med separata beslut. 

– Vi kan var och en bidra till att läget blir bättre genom att sköta om vår handhygien, använda ansiktsmask, iaktta säkerhetsavstånd och iaktta de givna anvisningarna. Nu har vi alla tiders chans att visa att vi i Österbotten tillsammans också kan vända läget mot det bättre, säger Vasa centralsjukhus infektionsöverläkare Juha Salonen.     

Österbottens coronasamordningsgrupp sammanträder nästa gång på tisdagen den 27 oktober.

Nyckeltal som beskriver coronaläget i Österbotten 

Det totala antalet positiva prover: 838 (21.10.)

Incidensen i regionen (14 dygn): 219/100 00