Aktuellt Begränsningarna fortsätter men lindras i maj
26.4.2021

Begränsningarna fortsätter men lindras i maj

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förbjuder med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus och utomhus i sitt verksamhetsområde.

I kommuner i Mellersta Finlands, Vasa och Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt kan offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus och i avgränsade områden utomhus med högst 20 (tjugo) personer emellertid ordnas under förutsättningen att man kan trygga säkerheten i dem genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar av den 21 september 2020.

I kommunernas områden i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt (med undantag för Reisjärvi) kan man emellertid under perioden 1.5 - 2.5.2021 inomhus och i avgränsade områden utomhus ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 20 (tjugo) personer och från och med 3.5.2021 offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 50 (femtio) personer. En förutsättning för att tillställningarna ska kunna ordnas är att man kan trygga säkerheten i dem genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar av den 21 september 2020. Anvisningarna kompletterar skyldigheterna enligt lagen om smittsamma sjukdomar.

I kommunernas områden i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt kan man från och med den 3 maj 2021 dessutom inomhus och i avgränsade områden utomhus ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 (femtio) personer under förutsättningen att:

1. det finns flera läktardelar eller det är möjligt att avgränsa olika områden för publiken och det finns ett tydligt skyddsområde mellan varje område,

2. alla i publiken placeras på egna platser i separata läktardelar eller andra åskådarutrymmen för högst 50 personer och att varje separat del har en egen ingång och utgång, egna tjänster (t.ex. eventuella serveringstjänster och sanitetsutrymmen) samt egen personal, och

3. publikens säkerhet kan tryggas genom att följa ovan nämnda anvisning från undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd.

Föreläggandet är i kraft under perioden 1.5–16.5.2021.