Aktuellt Begränsningen fortsätter i Pedersöre
6.11.2020

Begränsningen fortsätter i Pedersöre

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har 5.11 beslutit att 6–30.11.2020 förbjuda alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 20 deltagare som ordnas inomhus eller utomhus i kommunernas områden i Vasa sjukvårdsdistrikt. Det är möjlighet att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 20 personer under förutsättningen att man kan trygga säkerheten. Om det lokala läget kräver kan kommunerna fatta beslut som är striktare eller kompletterar regionförvaltningsverkets begränsningar.

Med anledning av regionförvaltningsverkets beslut höll social- och hälsovårdsnämnden i Jakobstad ett extrainsatt möte 5.11. Nämnden beslöt att – på grund av det rådande smittläget gällande covid-19 i samarbetskommunerna – hålla fast vid regionförvaltningsverkets tidigare begränsning om max 10 personer och – om man kan garantera säkerheten – max 50 personer vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i samarbetskommunernas område under perioden 6–13.11.2020.

Social- och hälsovårdsnämnden 5.11.2020