Aktuellt Bennäs byaråd fick bygglov för föreningshus
11.2.2020

Bennäs byaråd fick bygglov för föreningshus

En gulröda stuga, en sädesbod och ett lider på gårdsplan.

Bodarna ska flyttas för att ge plats åt föreningshuset som kommer att ha gaveln mot bystugan. Bron i bakgrunden försvinner.

Bennäs byaråd har fått bygglov för ett nytt föreningshus intill Ankdammen i Bennäs.

Miljö- och byggnadsnämnden beviljade bygglovet i måndags. Tidigare har kommunstyrelsen beviljat undantagslov, eftersom föreningshuset planeras utanför den angivna byggnadsytan i detaljplanen.

Bygglovet är ett avgörande steg för projektet, eftersom byarådet nu kan söka bidrag från olika instanser med bygglovet i fickan. 

Enligt byarådets ordförande Carina Rönnlund ska byggstarten ske i vår. Innan dess ska byarådet rörlägga den del av den gamla åfåran som ansluter till dammen och ligger strax utanför byarådets område. Byggtiden beräknas räcka ett år, så planen är att föreningshuset ska stå klart sommaren 2021.