Aktuellt Besvara enkät om klimatarbetet i regionen
29.5.2024
Flygbild över Sandsundfjärden.

Besvara enkät om klimatarbetet i regionen

Jakobstadsregionen vill göra sina invånare mera delaktiga i utvecklingen av klimatarbetet. Genom att svara på en enkät är du med och påverkar vilken riktning klimatarbetet tar.