Aktuellt Bidrag som skapar guldkant i äldres vardag
21.3.2023
Utepavilong på Pedersheims innergård. Inga möbler under taket, bara paviljongen.

För några år sedan fick Pedersheim bidrag ur Pedersöres donationsfonder för en paviljong till innergården. I år får Esselunden bidrag för samma ändamål, en paviljong.

Bidrag som skapar guldkant i äldres vardag

Kommunstyrelsen delar ut 22 750 euro i bidrag med medel från Pedersöres donationsfonder, som är avsedda för de äldre Pedersörebornas behov.

Temat för årets bidragsansökningsomgång var ”Guldkant i vardagen”.

Pengarna går till sex ändamål baserat på äldrerådets rekommendation.

  1. Silverliden rf 3 000 euro, för möbler till uteplats och kameraövervakning.
  2. Essehemmet rf 6 000 euro, för utepaviljong.
  3. Pedersheim 7 600 euro, för restorator (gymredskap), trädgårdsstolar och bord, tv och två bänkar.
  4. Lyo 1 650 euro, för utflykt och uppträdanden.
  5. Esselunden, 2 500 euro, för elektrisk kamin.
  6. Purmohemmet, 2 000 euro, för jubileumsfest.