Aktuellt Biogasbilar kör med bränsle gjort av blommor
17.12.2023
En vit bil som har Pedersöre logo på dörren.

Kommunens tekniska avdelningen har en Volkswagen Caddy som går på biogas.

Biogasbilar kör med bränsle gjort av blommor

Lupiner i bränsletanken? Ja visst. I sommar har blomsterlupiner och jättebalsaminer omvandlats till biogas i Jeppo.

Blomsterlupiner och jättebalsaminer är invasiva växtarter som människan fört till Finland från andra delar av världen och som börjat trivas så bra i Finland att de tränger undan de finländska växtarterna. I sommar har ungdomar i Pedersöre, Kronoby, Larsmo, Jakobstad och Nykarleby jobbat med att bromsa blomsterlupinernas och jättebalsaminernas spridning.

Bekämpningen har gått till så att blomsterlupinerna trimmats ner med en batteridriven trimmer och jättebalsaminerna dragits upp med rötterna. För att växterna inte ska slå rot på nytt eller fröa av sig har växtavfallet samlats ihop i stora påsar. Påsarna med växtavfall har tömts i stora containrar. I Pedersöre har en container varit placerad bredvid tekniska depån i Bennäs.

Växtavfallet i containrarna transporterades sedan till Jeppo Biogas för behandling.

Jeppo Biogas tillverkar biogas av gödsel, slam och växtavfall. I en syrefri rötningskammare bryter bakterier ned avfallet och biogas bildas. Biogas består till största delen av en blandning av metan och koldioxid.

Biogas som ska användas som bränsle i bilar tvättas så att den nästan enbart består av metan.

I Pedersöre har blomsterlupiner och jättebalsaminer bekämpats på 39 olika ställen i kommunen och cirka tre ton växtavfall har samlats in.

Kommunens tekniska avdelningen har en Volkswagen Caddy som går på biogas. Med den mängd gas som bildas från rötningen av 3 ton blomsterlupiner och jättebalsaminer kan fastighetsskötarna köra ungefär 2 800 km med kommunens gasbil.

Text: Jennie Wikström, miljövårdschef

Två ungdomar i orange reflexvästar går i högt gräs. Det är sommar. De plockar växter i säckar.

I somras arbetade ungdomar med att bekämpa spridningen av blomsterlupin och jättebalsamin.