Aktuellt Budgetförslag 2020: Siktet inställt på överskott
18.11.2019

Budgetförslag 2020: Siktet inställt på överskott

Budgetboken år 2020. Flygfoto med en väg och åkrar.
Budgeten för 2020 behandlas i kommunfullmäktige måndag 25 november.

Pedersöre budgeterar för ett överskott på en knapp miljon år 2020. Investeringarna uppgår till 3,4 miljoner euro netto. Där ingår planeringspengar för två nya skolor: i Sandsund och i Bennäs-Östensö.

Efter två minusår (2018 och 2019) och ett totalt underskott på nästan fem miljoner euro går Pedersöre in för att vända trenden nästa år.

Det förväntade överskottet på en knapp miljon euro år 2020 bygger i hög grad på skattehöjningen som kommunfullmäktige godkände den 11 november. Höjningen med 0,5 procentenheter till 21 procent väntas öka skatteintäkterna med 700 000 euro. Förutom skatteintäkterna förväntas också statsandelarna öka under 2020.

Kommundirektören Stefan Svenfors beskriver budgeten som ”business as usual”, även om kommunen tagit lite hjälp av osthyveln.

– Vi har skrapat lite på ett sätt som vi inte gjort förr. Vi tar till exempel bort 25 timmar av skolornas timresurs och går åt lite på alla sektorer. Men det är ändå mest kosmetiska förändringar, säger Svenfors.

Gruppstorleken oklar

Inom småbarnspedagogiken har Pedersöre inte beaktat regeringsprogrammets skrivning om att gruppstorleken i daghemmen ska minska från 24 till 21 barn, i grupper med barn i åldern 3–6 år.

– Vi vet inte när förändringen träder i kraft utan återkommer till saken under våren. Om det kommer en förordning har vi beredskap att göra korrigeringar, säger Svenfors.

Mindre gruppstorlekar innebär fler dagisavdelningar och mer personal. Svenfors uppskattar att det för Pedersöres del kan handla om en tilläggskostnad på cirka 200 000 euro.

Större anslag för sjukvård

De största orosmomenten i budgetförslaget är social- och hälsovården och specialistvården, som de senaste åren orsakat stora överskridningar. Inför 2020 har anslagen skruvats upp, med förhoppningen att de motsvarar de verkliga utgifterna.

– Men går de här sektorerna över budget, minskar det förväntade överskottet snabbt, konstaterar Svenfors.

På personalsidan förlängs anställningen för en projektanställd som jobbar med energieffektivisering till slutet av 2020. Dessutom sätter kommunen in en tidsbunden befattning för en byggnadsinventerare.

– Vi ska få i gång uppdateringen av fastighetsregistret, säger Svenfors.

Uppdraget är tvåårigt, men det finns inget fastslaget startdatum för rekryteringen.

Investeringsbudgeten minskar

Det har i många år talats om att investeringstakten är för hög i kommunen. År 2020 mattas farten av, tillfälligt. Investeringarna uppgår till 3,4 miljoner euro netto, och årsbidraget på 3,3 miljoner täcker nästan hela summan.

Den största investeringar är kommungården, där den gamla delen ska renoveras för 830 000 euro. Pedersöre reserverar 750 000 euro för kommunalteknik, medan renoveringsarbeten i Pedersöre gymnasium och Sursik skola har ett anslag på 330 000 euro.

Två nya skolbyggen

Ser man på hela byggnadsprogrammet 2020–2024 är däremot flera stora investeringar på kommande. Två stora skolprojekt sticker ut. Både Sandsund skola (nuvarande Kyrkoby) och Bennäs-Östensö skola ska planeras under 2020. Byggstarten är planerad till 2021.

När det gäller Sandsund skola har projektet ändrat karaktär. Det handlar inte längre om renovering och tillbyggnad, utan om en nybyggnad. Totalbudgeten för nya Sandsund skola ligger på nio miljoner euro. Skolan byggs i två etapper. Den första fasen förverkligas 2021–2022, med en uppskattad kostnad på 4,6 miljoner euro. Fas två beräknas kosta 4,4 miljoner euro.

– Nybygget planeras som en helhet, men vi sprider ut kostnaden och risken på flera år för att åstadkomma ett fungerande koncept. Den gamla skolan kan användas tills den nya skolan tas i bruk, säger Svenfors.

Kostnadsberäkningen för Bennäs-Östensö skola ligger på 6,5 miljoner euro. Kommunstyrelsens förslag är att den byggs intill Pedersheim.

På grund av de stora skolinvesteringarna förväntas skuldbördan att växa. I slutet av planperioden (2022) beräknas lånen uppgå till 45 miljoner euro, vilket innebär 4 018 euro per invånare.

Kommunfullmäktige håller sitt budgetmöte måndagen den 25 november. Då behandlar kommunfullmäktige också det formella beslutet att dra in Östensö och Bennäs skola.

Tilläggsuppgifter: kommundirektör Stefan Svenfors 050–5120 420, stefan.svenfors@pedersore.fi, och ekonomi- och utvecklingsdirektör Jan-Erik Backa 050–5056113, jan-erik.backa@pedersore.fi.

Budgetförslaget i siffror

 • Skatteprocent: 21 procent.
 • Skatteinkomster: 37,7 miljoner euro.
 • Skatteinkomster per invånare: 3 396 euro.
 • Statsandelar: 28,3 miljoner euro
 • Statsandelar per invånare: 2 550 euro.
 • Årsbidrag: 3,3 miljoner euro.
 • Årsbidrag per invånare: 298 euro.
 • Årsbidraget i procent av avskrivningarna: 141.
 • Investeringar (netto): 3,4 miljoner euro.
 • Investeringarnas inkomstfinansiering i procent: 97.
 • Överskott: 1,0 miljon euro.
 • Lån: 36,0 miljoner.
 • Lån per invånare: 3 243 euro.

Text: Malin Henricson, informatör