Aktuellt Byggande av kommunalteknik på Överesse industriområde
18.3.2019

Byggande av kommunalteknik på Överesse industriområde

Pedersöre kommun begär anbud för utbyggnad av industriområdet i Överesse, Pedersöre.

Byggnadsobjektet innefattar byggande av tre nya vägar med tillhörande kommunalteknik.

Slutna anbud lämnas in senast måndagen 1.4.2019 kl. 12.00 till:

Pedersöre kommun, Tekniska avdelningen

PB 1, 68910 Bennäs

Handlingarna fås per e-post av Patricia Forsström, patricia.forsstrom@pedersore.fi.