Aktuellt Bygglov för Sandsund skolas första skede
11.3.2022
En skiss som visar hur Sandsund skola ska se ut. Den är lite v-formad med biblioteket i mitten.

En skiss som visar hur Sandsund skola ska se ut. I byggnadens mitt finns biblioteket.

Bygglov för Sandsund skolas första skede

Tillståndsnämnden har beviljat bygglov för det första skedet av Sandsund skola. Byggstarten är inplanerad i juni när sommarlovet har börjat.

Bygglovet gäller 2 806 kvadratmeter med plats för förskola, årskurs 1­–2, kök, matsal och lärarrum samt Sandsund bibliotek. I byggnaden kommer det också att finnas en ca 300 kvadratmeter stor gymnastiksal.

Nästa steg är att begära in offerter. När anbuden är godkända och entreprenörerna är valda inleds byggprojektet med markarbeten efter den 6 juni.

Budgeten för skede 1 är 7,5 miljoner euro.

Enligt den preliminära tidtabellen ska skolan stå klar vid årsskiftet 2023–2024.

I dagsläget finns ingen fastställd tidtabell för när skede 2 ska förverkligas.