Aktuellt Drop in-vaccinering i Esse välfärdsstation 10.8
5.8.2021

Drop in-vaccinering i Esse välfärdsstation 10.8

Personer från Pedersöre, Jakobstad, Nykarleby och Larsmo som fyllt 16 år och de 12–15-åringar som hör till riskgrupp kan komma och få sin första vaccindos utan tidsbokning på en drop-in-mottagning. 

Drop in ordnas i alla samarbetskommuner enligt information på social- och hälsovårdsverkets hemsida.

Tisdagen den 10.8 kl 17–19 ordnas drop in på mottagningen i Esse välfärdsstation.

Samtliga drop in-tillfällen är ämnade för dos 1 för personer i åldern 16 år och äldre, samt för unga i åldern 12-15 år som tillhör en riskgrupp. Riskgrupp enligt THL. Man kan vaccineras sex månader efter genomgången covid-19. Identifieringsbevis bör medtas. 

Man komma till drop in-vaccineringen om man är frisk, utan förkylningssymtom, och iakttar avståndsregler i eventuella köer, bär munskydd och håller god handhygien. 

Man får tid för den andra dosen automatiskt då man vaccineras med den första dosen, även på drop in. 

Om du har frågor kan du ringa till Social- och hälsovårdsverkets tidsbokning 06 7810 330 (må, ons och fre klockan 8-14).