Aktuellt Edsevö deltar i forskning om innovativ språkpedagogik
24.10.2019

Edsevö deltar i forskning om innovativ språkpedagogik

Edsevön koulu ja osa koulupihasta kuvattu ilmasta.

Edsevön koulu, Edsevö skola och det tvåspråkiga daghemmet Peukaloinen/Tummeliten finns numera under ett tak. Forskningsprojektet kommer att ge ett vetenskapligt perspektiv på Edsevömodellen.

Edsevö skola, Edsevön koulu och daghemmet Tummeliten deltar i ett forsknings- och samarbetsprojekt med Jyväskylä och Helsingfors universitet.

Det handlar om ett spetsprojekt som finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet. Syftet är att stöda det pågående arbetet att utveckla språkundervisningen, genom att sätta speciellt fokus på innovativa metoder.

Från och med hösten finns de två skolorna och daghemmet under samma tak i Edsevö.

Inom projektet kommer man att granska, utveckla, bredda och sprida fungerande, innovativa, språkpedagogiska metoder. Projektet samordnas av lärarutbildningen vid Jyväskylä universitet. Också Åbo Akademis Vasaenhet och Åbo universitets lärarutbildning i Raumo deltar i projektet.

Forskarna kommer att undersöka språkrelaterade metoder och aktiviteter i Tummeliten och skolorna i Edsevö. De lärare som vill delta i undersökningen kommer att observeras. Fältarbetet görs nästa vecka 31 oktober–1 november 2019. Fokus ligger på lärarnas aktivitet, språkbruk och växelverkan med eleverna. Det är också möjligt att intervjua de lärare som vill berätta mer om hur de jobbar.

Det finns också planer på att studerande kommer att besöka Edsevö på våren 2020. Projektet som helhet kommer att ge ett vetenskapligt perspektiv på Edsevö-modellen och därmed synlighet för Edsevöenheternas arbetsmetoder.

Resultatet ska också kunna användas i skolor där man redan har, eller planerar att införa metoder som aktiverar elevernas språkinlärning.

Mer information: Mika Järvinen, rektor Edsevön koulu, tel 7850 514, mika.jarvinen@pedersore.fi.