Aktuellt Enkät – säg din åsikt om skolorna i Edsevö och Kållby
19.2.2024
Edsevö skola i bakgrunden. En röd tegelbyggnad. I förgrunden en skylt med texten "Edsevö skola, Edsevön koulu".

Kommunen utreder lösningar för skolorna i Edsevö.

Enkät – säg din åsikt om skolorna i Edsevö och Kållby

Pedersöre fortsätter utreda olika lösningsmodeller för de två skolorna i Edsevö och Kållby skola. Nu vill kommunen höra invånarnas åsikt, genom en enkät. Allmänhetens synpunkter diskuteras på ett öppet möte om skolornas framtid torsdagen den 21 mars.

Enkäten om olika lösningsalternativ för Edsevö skola, Edsevön koulu och Kållby skola är öppen fram till måndagen 4 mars 2024.

Syftet med frågeformuläret är att få in synpunkter och eventuella nya lösningsförslag för hur kommunen ska hantera den minskande elevmängden i Edsevöskolorna. Kommunen har utrett flera olika alternativ, utan att ha stannat för en slutlig lösning.

Kommuninvånarnas åsikter är mycket värdefulla. Därför hoppas vi att så många som möjligt tar sig tid att besvara enkäten.

Det finns två enkäter. Den ena är svenskspråkig och gäller Edsevö skola och Kållby skola.

Den andra enkäten är på finska och gäller Edsevön koulu. Man får svara på båda.

Svenskspråkig enkät: Förfrågan gällande skolorna i Edsevö-Kållby.

Finskspråkig enkät: Pedersören suomenkielisen koulun toiminnan kehittäminen.

Öppet möte i Edsevö skola 21 mars kl. 18

Inga beslut fattas på basis av enkätsvaren. Synpunkterna tas med i förberedelserna för ett öppet möte i Edsevö skola 21 mars kl. 18. På mötet presenteras och diskuteras synpunkterna från allmänheten.

Utredningen med åtgärdsförslag för de berörda skolor ska klar våren 2024. Det kommer inte att ske några förändringar i skolverksamheten i Edsevö ännu kommande läsår, alltså 2024–2025.

Kållby skola i bakgrunden uppe på backen. En gul träbyggnad. I förgrunden en massa barncyklar.

Kållby skola är med i utredningen om Edsevöskolornas framtid.