Aktuellt Fest för kommunalrådet Sandberg
10.10.2019

Fest för kommunalrådet Sandberg

Henrik Sandberg står på scenen i Anderssensalen med musikerna.
Kommunalrådet Henrik Sandberg sade sig vara mållös över allt beröm han fick under festen.

Kommunalrådet Henrik Sandberg firades med många personligt hållna, högtidliga tal, sina favoritsånger och en söt avrundning i form av bakelser i Anderssénsalen på onsdagskvällen.

Orsaken till festligheterna var hederstiteln kommunalråd, som republikens president förlänade Henrik Sandberg i maj. I onsdags fick Pedersöre kommuns mångårige förtroendevalda ta emot brevet från presidenten, ur nuvarande fullmäktigeordförande Johanna Holmängs hand.

Johanna Holmäng läser upp motiveringarna till hederstiteln åt kommunalrådet.
Henrik Sandberg fick ta emot presidentens brev under festen. Kommundirektören Stefan Svenfors, kommunstyrelsens ordförande Greger Forsblom och fullmäktigeordförande Johanna Holmäng hörde till gratulanterna.

Holmäng lyfte fram att Sandbergs sätt att sköta sina många uppdrag – inom både kommunen och intresseorganisationer – har uppskattats av kollegorna.

– Henrik, man har alltid kunnat lita på dig. Du svek aldrig, du ruckades inte trots hårda påtryckningar från olika håll, det man kommit överens om höll, och det är en av de egenskaper som de flesta politiker anser vara en av de viktigaste egenskaperna hos en kollega, sade Holmäng.

Minister Thomas Blomqvist i samspråk med andra festgäster i Anderssensalen.
Ministern Thomas Blomqvist höll ett personligt hållet tal till det nya kommunalrådet.

Ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist, var inbjuden för att hålla festtalet. Blomqvist talade om behovet av solidaritet, att ha omsorg om varandra och bära ett samhällsansvar också i tider av välfärd.

– Det är viktigt att vi bryr oss om varandra och att alla kan känna att man hör hemma någonstans, men också att det finns människor som man kan vända sig till när man vill umgås eller ha hjälp. I ett sådant samhälle har Henrik var en person som man haft förtroende för och som man kunnat lita på att han på ett rättvist och framgångsrikt sätt kunnat driva de gemensamma ärendena, sade Blomqvist.

Sandbergs engagemang började inom producentrörelsen, ibland annat inom SLC, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund.

– Också inom de uppdragen har du varit en konstruktiv kraft som såg till helheten och drev de frågor som du tyckte var viktiga. I en svår tid var du inte rädd att axla ansvar, och du vågade vara med och fatta modiga beslut, sade Blomqvist.

Festbordet är dukat med kaffekoppar, bakelser och småkakor.
Sursikköket stod för serveringen under festkvällen.

SLC:s ordförande Mats Nylund vittnade om att det i förbundets korridorer ännu pratas om Sandbergs insats.

– Henrik är en man som sökte lösningar och samförstånd, i synnerhet åren efter Finlands inträde i EU. Du har varit rakryggad, tydlig och alltid påläst, sade Nylund.

Max Gripenberg, direktör för Optima, beskrev Sandberg som mångsidig och energisk i sitt arbete för yrkesutbildningen.

– Du har varit orädd att ta också obekväma beslut. Du är de stora linjernas man, som också ser den enskilda människan, sade Gripenberg.

Tidigare Optimadirektören Rabbe Ede avslöjade sidor av Sandberg som kanske inte alla i festpubliken kände till.

– Hur många vet om att Henrik sjunger karaoke? frågade Ede ut i salen.

Flera talare betonade vikten av familjemedlemmarnas stöd för Sandbergs arbete. Hans dotter Siv Sandberg framförde familjens tack och gav en liten inblick hur det är att bo med ett kommunalråd.

– När man är barn till ett kommunalråd ritar man på baksidan av föredragningslistor, sade hon.

Henrik Sandberg skakar hand med en gäst som tackar för festen.
Henrik Sandberg fick höra många lovord under kvällen, och de värmde.

Kommunalrådet Henrik Sandberg sade sig vara mållös av de många lovorden.

– Men det är också värmande att någon gång få höra andra skryta på det man åstadkommit, sade han.

Han konstaterar att förtroendeuppdragen blev en livsstil, även om han från början inte hade tänkt sig ett liv som politiker. Han tackade alla för gott samarbete, och riktade sig speciellt till de flertalet kommundirektören som var på plats. Sandberg har haft en klar syn på arbetsfördeleningen mellan tjänstemän och politiker.

– Jag har alltid ansett att var och en sköter sin tomt. Tjänstemännen bereder och politikerna tar beslut, sade Sandberg.

Under festen fick Sandberg höra sina favoritsånger från scenen. Caroline Lillmåns sjöng ”I told you so” och Dennis Rönngård ”Fattig bonddräng” och You raise me up”.

Anderssénsalen i mysbelysning. Festens gäster sitter vid borden.
Pedersöre kommun stod värd för festen i Anderssénsalen.

Text och foto: Malin Henricson, informatör