Aktuellt Pedersöre utvecklar sin barnvänlighet enligt Unicefs modell
22.11.2019

Pedersöre utvecklar sin barnvänlighet enligt Unicefs modell

Kvinna klädd i svart kappa står på en daghems gårdsplan.
Fullmäktigeordförande Johanna Holmäng vill involvera barnens åsikter i beslutsfattandet.

Finlands Unicef välkomnar Pedersöre kommun med i sin modell för en barnvänlig kommun. Pedersöre inleder samarbetet med Unicef hösten 2020.

Nästa år börjar arton kommuner, av vilka Pedersöre är en, att jobba enligt Unicefs modell för en barnvänlig kommun. Nitton kommuner är redan mitt uppe i utvecklingsarbetet.

Modellen är ett verktyg som hjälper kommunerna att beakta barnen i sina beslut och i sin serviceproduktion. Mallen baserar sig på FN:s konvention om barnens rättigheter och Unicefs internationella Child Friendly Cities-modell. De kommuner som är med förbinder sig att jobba långsiktigt för barnens bästa.

Det är Pedersöre beredd på, intygar kommundirektören Stefan Svenfors.

– Vi går seriöst in för det här. Arbetet kommer inte att bli klart på en gång, från en dag till en annan. Det handlar om ett långsiktigt arbete som involverar alla sektorer och förtroendevalda, säger han.

Catarina Herrmans, chef för småbarnspedagogiken, poängterar att det inte är en pr-grej med sikte på att få en fin stämpel.

– Vi arbetar redan för barnens bästa, men nu handlar det om att börja jobba enligt ett nytt tankesätt för kommunen som helhet, alla sektorer inbegripna, säger Herrmans.

Alla under 18 är barn

I en barnvänlig kommun realiseras barnets rättigheter i vardagen för alla under 18 år.

Det innebär bland annat att barnens och ungdomarnas kunskap om sin egen vardag påverkar kommunens beslut och hur kommunen utvecklar sin verksamhet. Kommunen gör en barnkonsekvensanalys innan man fattar beslut i ärenden som berör barn. Kommunens budget ska återspegla barnens rätt till en adekvat andel av samhällets resurser. Varje barn ska ha samma möjlighet att delta och använda kommunens service. 

Fullmäktigeordförande Johanna Holmäng, som tog initatitiv till Pedersöres ansökan till Unicef genom en fullmäktigemotion i december 2018, är glad över Unicefs besked. Holmäng vill att barnen ska bli delaktiga i kommunens beslutsfattande.

– Att lyssna till barnens åsikt gör oss vuxna klokare och bidrar till att vi sen kan fatta förnuftiga beslut, säger hon.

Chans att granska rutiner

Hon tycker att Pedersöre redan har barnens bästa i fokus, men Unicefs modell ger kommunens en chans att gå igenom sina rutiner och processer och höja barnvänligheten ytterligare.

– Jag är stolt över att vi satsar mycket på barnen. Det klingar väl ihop med vårt arbete att förebygga sexualbrott mot barn, säger Holmäng.

Hon är ordförande för gruppen som gör upp en ny handlingsplan för hur Pedersöre hanterar misstankar om sexuellt utnyttjande och förebygger sexbrott mot barn.

Holmäng påpekar att fokus på barnens bästa också innebär att tänka på föräldrarnas mående.

– Vi bör tänka på att stöda föräldrarna, från graviditeten upp genom tonåren, säger hon.

Tvåårigt utvecklingsarbete

Kommuner som har anslutit sig till modellen kan bli få Unicefs Barnvänlig kommun-utmärkelse efter två års utvecklingsarbete. Hittills har tretton kommuner fått utmärkelsen.

Pedersöre kommer i början på 2020 att utse en koordinationsgrupp som får utbildning via Unicef. Gruppen kommer att består av både förtroendevalda och representanter från kommunens olika sektorer.

Text och foto: Malin Henricson, informatör

Fakta:

  • De nya kommunerna i modellen år 2020 är Eurajoki, Storkyro, Janakkala, Joensuu, Kauhajoki, Keuru, Kotka, Lappträsk, Leppävirta, Limingo, Loppi, Lovisa, Malax, Outokumpu, Pedersöre, Borgå, Ranua och Riihimäki.
  • 19 kommuner är redan involverade i Barnvänlig kommunmodellen. Efter att de nya kommunerna har inlett sitt arbete omfattar modellen nästan 30 procent av barnen i Finland.

Tilläggsuppgifter:
Kommundirektören Stefan Svenfors, stefan.svenfors@pedersore.fi, telefon 050–5120 420.
Chefen för småbarnspedagogik Catarina Herrmans, catarina.herrmans@pedersore.fi, tfn 044-5850 201.
Fullmäktigeordförande Johanna Holmäng, johanna.holmang@pedersore.fi, tfn 050 337 7093.

Unicef: Johanna Laaja, Finlands UNICEF, sakkunnig, 040 721 1515, johanna.laaja@unicef.fi
Mer information om Unicefs Barnvänlig kommun-modell (på finska): www.unicef.fi/unicef/tyomme-suomessa/lapsiystavallinen-kunta-projektiesittely/