Aktuellt Föreslå hur Pedersöres medborgarbudget ska användas
26.6.2023
En bild över Pedersöre idrottscentrum där sportplanen och lite av ishallen och parkeringen syns. På bild texten: Medborgarbudget / Osallistuva budjetointi. KOM MED ditt förslag före 11.8.2023 jätä ideasi 11.8.2023 mennessä.

Föreslå hur Pedersöres medborgarbudget ska användas

Pedersöre kommunfullmäktige beslöt i december att reservera 10 000 euro i årets budget till ett ändamål som medborgarna väljer, en så kallad medborgarbudget. Nu samlar vi in goda förslag för hur pengarna ska användas. Delta i vår enkät!

Det handlar om Pedersöres första medborgarbudget någonsin.

I så kallad deltagande budgetering får medborgarna komma med idéer och rösta om hur budgetanslaget ska användas.

Både fast bosatta kommuninvånare och fritidsboende i Pedersöre får lämna in förslag.

Vad tycker du att pengarna ska användas till? Vad saknar kommuninvånarna i Pedersöre?

Svara på vår enkät via länken nedan och påverka!

Hur fungerar medborgarbudgeten?

Medborgarbudgeten (även kallad deltagande budgetering) börjar med att vi samlar in idéer från allmänheten via en öppen webbenkät. Idégenereringen pågår 26 juni–11 augusti 2023. Sedan väljer vi ut ca 5–10 förslag som går vidare till omröstning.

Det förslag som vinner omröstningen kommer sedan att förverkligas som en del av kommunens verksamhet.

Ge ditt förslag genom att delta i enkäten här: Idéenkät för Pedersöres medborgarbudget 2023.

Vad är deltagande budgetering?

Deltagande budgetering är en arbetsmetod där invånarna deltar i beslutsprocessen, i det här fallet genom att påverka hur en summa pengar ska användas. I idéfasen kan alla Pedersörebor ge förslag på hur det egna bostadsområdet, byn eller hela kommunen kunde utvecklas. Metoden kan användas när man fattar beslut om till exempel investeringar eller tjänster.

Målsättningen är att öka kommuninvånarnas möjligheter att vara delaktiga och påverka, samt att utöka dialogen mellan invånarna och kommunen.

Tilläggsuppgifter ger:

Ekonomi- och utvecklingsdirektör Kennet Nyman, tel. 040-1320 600, kennet.nyman@pedersore.fi.