Aktuellt Föreslå namn och påverka vårdstrategi
6.10.2020
En tecknad bild med folk i olika åldrar. Uppmaning att besvara enkäten och att den ska besvaras senast 18 oktober.

Föreslå namn och påverka vårdstrategin

Tretton kommuner i Österbotten kommer att samla sina krafter och börja anordna social- och hälsovårdsservice tillsammans från början av år 2022. För detta har kommunerna grundat en ny samkommun, Samkommunen för Österbottens välfärdsområde.

Samkommunen ordnar social- och primärhälsovård samt specialistvård enligt kommunernas beslut. För invånarna betyder ändringen välfungerande, integrerade servicehelheter. 

Nu har du möjlighet att delta i planeringen av Samkommunen för Österbottens välfärdsområde. Delta i vår enkät och ta ställning till vad som gör servicen bra för just dig och ge din synpunkt på hur Österbottens framtid ser ut gällande social- och hälsovård. Du kan också föreslå ett namn för den nya samkommunen. Bästa förslaget belönas med ett pris.

Svara på enkäten senast den 18 oktober 2020.

Besvara enkäten.

Information om beredningen av samkommunen för Österbottens välfärdsområde finns på Vasa sjukvårdsdistrikts webbplats (du flyttas till en extern tjänst).