Aktuellt Förslag: Kyrkoby skola byter namn
31.5.2019

Förslag: Kyrkoby skola byter namn

Skylt med Kyrkoby skolas namn på skolgården.

Kyrkoby eller Sandsund skola? Ett namnbyte är aktuellt när skolan ska moderniseras.

Det kan bli aktuellt med ett namnbyte för Kyrkoby skola i samband med att skolan byggs till och renoveras.

Skolan ska byggas till med cirka 1 700 kvadratmeter och den befintliga skolan ska saneras. Byggstarten är inplanerad under hösten 2019.

I planeringsprocessen har också namnfrågan diskuterats. Det finns nämligen flera skolor i Svenskfinland som bär namnet Kyrkoby skola, vilket märks under till exempel Stafettkarnevalen.

Lärarkåren har diskuterat namnfrågan och ett förslag är att skolan, när byggarbetet är klart om cirka tre år, ska byta namn till Sandsund skola.

Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik diskuterar namnbytet på sitt möte på onsdag 5 juni.

Frågan går sedan vidare till kommunstyrelsen för behandling.