Aktuellt Förslag: Sundby skola dras in – tre skolor blir en
3.9.2020
Sundby skola.

Elevmängden i Sundby skola kommer att ligga runt 20 elever de kommande åren.

Förslag: Sundby skola dras in – tre skolor blir en 

Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik föreslår att den nya skolan som Pedersöre planerar bygga i Bennäs blir en gemensam skola för elever från Bennäs, Östensö och Sundby. 

Det skulle innebära att Sundby skola dras in när den nya skolan är inflyttningsklar, preliminärt vid årskiftet 2022–2023.

Genom att redan i det här skedet fatta beslut om att dra in Sundby skola, är det möjligt att göra Sundby delaktig när den nya skolan planeras. Dessutom kan Sundby involveras i byggprocessen. 

Enligt elevprognosen kommer Sundby skola att ha cirka 20 elever de kommande åren. Både skolans personal, kommunens förtroendevalda och Sundby hem och skolas styrelse har fått delta i diskussioner om skolans framtid. I februari ordnade kommunen också ett öppet diskussionsmöte för allmänheten i skolan.

På det mötet presenterade utbildningsdirektören Rolf Sundqvist alternativet att Sundby skola skulle ingå i paketet när kommunen planerar en ny skola för Bennäs och Östensö byar. 

Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik omfattade i onsdags formellt det här förslaget. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen. Det är i sista hand kommunfullmäktige som bestämmer om en skola dras in.