Aktuellt Framtiden för skolorna i Edsevö utreds vidare
31.10.2023
Edsevö skolas fasad och en skylt med texten Edsevö skola Edsevön koulu.

Framtiden för skolorna i Edsevö utreds vidare

Det är fortfarande inte avgjort hur Pedersöre ska tackla det sviktande elevunderlaget i Edsevö och trångboddheten i Kållby daghem. Nu ska en kommitté utreda möjligheten att slå ihop Edsevö skola och Kållby skola samt en eventuell flytt av finska elever till Sandsund.

En arbetsgrupp har under året utrett verksamhetsförutsättningarna för småbarnspedagogiken, förskolan och skolorna i Edsevö- och Kållbyområdet. Också de berörda fastigheternas kondition har granskats.

Arbetsgruppen har konstaterat att daghemsfastigheten i Kållby är för trångbodd, och att förskolan borde flytta ut senast hösten 2024. I Edsevö är läget tvärtom, där minskar elevantalet i både den svenska och finska skolan. Dessutom är både Kållby skola och skolfastigheten i Edsevö i behov av renovering.

I arbetsgruppens diskussioner har det förekommit tankar om att bygga en helt ny skola för Kållby-Edsevöområdet, eller att skolornas elevupptagningsområden slås ihop. Arbetsgruppen presenterar ingen huvudlösning på problematiken utan konstaterar att något måste göras, och nästa steg är att höra invånarnas åsikter om olika alternativ.

Kommunstyrelsen tillsatte i måndags en kommitté som tar processen vidare. Kommittén ska fortsätta utreda möjligheten att slå ihop elevupptagningsområdet för Edsevö skola och Kållby skola. Kommittén ska också höra kommuninvånarna och presentera ett lösningsförslag.

I uppdraget gäller också att utreda framtiden för kommunens finskspråkiga elever. En möjlighet är att den finska skolverksamheten flyttar till Sandsund. Detta alternativ ska tas med när man börjar planera skede 2 av Sandsund skolas nybygge. De finskspråkiga i kommunen ska få säga sin åsikt i den frågan.

Kommunstyrelsen beslöt också att en möjlig flytt av Kållby förskola till Kållby skola tas med i i budgetdiskussionen för nästa år.

Kommittén ska ge förslag på konkreta åtgärder i mars 2024.