Aktuellt Fullmäktige sammanträder i Anderssénsalen
6.4.2020

Fullmäktige sammanträder i Anderssénsalen

Pedersöre fullmäktige sammanträder måndag 6 april klockan 19. Mötet hålls undantagsvis i Anderssénsalen, där det är möjligt att hålla social distans.

På föredragningslistan är ett förslag att revidera kommunens förvaltningsstadga, för att möjliggöra elektroniska möten.

Förvaltningsstadgan innehåller inga bestämmelser om elektroniska sammanträden och elektroniskt beslutsförfarande. På grund av coronavirusets spridning i landet har det uppstått ett behov av att ordna elektroniska sammanträden.

Därför föreslås att förvaltningsstadgans paragrafer 16, 17, 42, 62 och 68 kompletteras med bestämmelser som gör det möjligt att fatta beslut i elektronisk miljö (elektroniskt sammanträde) och för andra organ än kommunfullmäktige även på elektronisk väg före sammanträdet (elektroniskt beslutsförfarande, kommunallagen § 100). Samtidigt kompletteras bestämmelserna om kallelse till sammanträde och justering av protokoll för att motsvara gällande praxis. Förutsättningen för ett elektroniskt sammanträde är att de som konstateras vara närvarande står i bild- och ljudförbindelse med varandra på lika villkor. Vid ett elektroniskt sammanträde ska man i övrigt förfara i enlighet med beslutsförfarandet vid ordinarie sammanträden. 

Vi sänder mötet i vår Youtube-kanal, med reservation för att den tillfälliga möteslokalen kan orsaka tekniska problem.