Aktuellt Ge respons på kommunalt ordnad avfallstransport
1.3.2022

Ge respons om kommunalt ordnad avfallstransport

Enligt avfallslagen ska transporten av hushållens bioavfall upphandlas kommunalt i framtiden. Det gäller däremot inte energiavfallet, utan det ska kommunerna (=Österbottens avfallsnämnd) besluta skilt om.

Därför vill Österbottens avfallsnämnd nu höra kommuninvånarnas åsikt om kommunal upphandling av transporten av energiavfall. Alternativet, att fastighetsägaren själv ordnar transport av energiavfallet, innebär högst troligt att olika transportörer hämtar bio- och energiavfallet och att transporterna därmed ökar. Om energiavfallet däremot också upphandlas kommunalt kan samma transportör tömma båda tunnorna samtidigt med så kallade tvåfacksbilar. Det skulle följaktligen minskar transportsträckorna och antalet sophämtningar.

Den som har synpunkter på det här har möjlighet att skicka skriftliga åsikter till Österbottens avfallsnämnd senast 20.3.2022 per e-post till adressen info@ekoso.fi.

Mer information i Österbottens avfallsnämnds kungörelse 28.2.2022.