Aktuellt Grundvattenområden klassificeras om
21.12.2020

Grundvattenområden i Pedersöre klassificeras om

NTM-centralens förslag till ny klassificering och nya avgränsningar för grundvattenområdena i Pedersöre är till påseende. Det är möjligt att ge myndigheterna respons fram till 31.1.2021. Informationen kan skickas till NTM-centralen senast 3.1.2021 och till Pedersöre miljöbyrå under tiden 3.1-31.1.2021.

Enligt lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltning och statsrådets förordning och vattenvårdsförvaltningen ska alla grundvattenområden klassificeras på nytt, utgående från hur lämpliga de är för vattenförsörjningen och deras skyddsbehov. På samma gång granskar man ekosystem som är beroende av grundvatten.

Grundvattenområdena klassificeras på följande sätt:

Klass 1, sådana grundvattenområden som är viktiga för vattenförsörjningen, där mer än i genomsnitt 10 kubikmeter vatten per dygn eller vatten för fler än 50 personers behov används, eller är avsett att användas för samhällets vattenförsörjning eller som hushållsvatten.

Klass 2, sådana grundvattenområden som lämpar sig för vattenförsörjning, vilka har en så riklig grundvattenförekomst och sådana övriga karakteristiska att de lämpar sig för den användning som avses i punkt 1.

Klass E, grundvattenområde vars grundvatten, ytvattenekosystem och terrestra ekosystem är direkt beroende.

Ändringsförslag

För grundvattenområdena i Pedersöre föreslås i korthet följande klassificeringar och justeringar av grundvattenområdenas gränser:

1. Hedet och Sandnäset förenas till ett grundvattenområde som får namnet Sandnäshedet. Föreslagen klassificering: 1.

2. Härmäläbacken, klassificeringen ändrar från klass II till klass 2.

3. Korpunbacken, klassificeringen ändrar från I till 1E.

4. Kvärnobacken, avlägsnas från klassificeringen.

5. Myllykangas, klassificeringen ändras från klass I till 2. 

6. Norråbacken, avlägsnas från klassificeringen.

7. Sandåsen, klassen ändrar från II till klass 1. Gränsjusteringar.

8. Storkamp, klassen förblir den samma, 1. Gränsjusteringar.

9. Östermossbacken A, namnet ändras till Östermossbacken. Klassen förblir den samma, 1. Gränsjusteringar.

10. Östermossbacken B, namnet ändrar till Höforsbacken. Klassen förblir den samma. Gränssjusteringar.

Nytt grundvattenområde:

11. Högbacken avgränsas som nytt område, klass 1.

Detaljerad information om ändringsförslagen finns här: 

Beskrivning av grundvattenområdena och förslag på klassificering och avgränsning, PDF, 142 K.

Kartor: PEDERSÖRE / Justerade grundvattenområden / Översiktskarta / 10.2020, PDF 22 MB.

Beredningshandlingarna för ändringsförslagen av Pedersöre grundvattenområden finns också elektroniskt på Miljöförvaltningens gemensamma webbtjänst, Grundvatten i Finland

En översättning av undersökningsrapporten för det nya grundvattenområdet Högbacken, Högbackenin ja Jokirannan pohjavesiselvitys Pedersöre, blir klar i början på januari.

Respons

Det är möjligt att ge NTM-centralen information som har betydelse för klassificeringen och gränsdragningen. Informationen kan skickas till NTM-centralen senast 3.1.2021

Per post: Registraturen för NTM-centralen i Södra Österbotten, Alvar Aallon katu 8, PB 8 156, 60101 Seinäjoki.

Med e-post: registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi.

Under perioden 3.1. 2021-31.1. 2021 kan man lämna in respons till Pedersöre miljöbyrå, Skrufvilagatan 2, 68910 BENNÄS eller miljövårdssekreterare Jennie Wikström, tel. 050-3260 736, jennie.wikstrom@pedersore.fi. Miljöbyrån sammanställer utlåtandena och skickar in dem till NTM-centralen.

Kartan nedan är en översiktsbild över de föreslagna justeringarna för grundvattenområdena i Pedersöre.

Karta där grundvattenområdena i Pedersöre är märkta på kartan.