Aktuellt Info om de kommunala veterinärtjänsterna 3.1.–31.3.2022
29.12.2021

Info om de kommunala veterinärtjänsterna 3.1.–31.3.2022

Under vintern 2022 (januari–mars) kommer veterinärbesöken för smådjur på dagtid att styras till kommunalveterinären i Jakobstad. Samtidigt styrs veterinärbesöken för produktionsdjur och hästar till kommunalveterinären i Bennäs.

Arrangemanget beror på att rekryteringen av en kommunalveterinärvikarie ännu inte har lyckats. Vi önskar att våra kunder har förståelse för detta och självmant kontaktar det nummer som gäller ens ärende.

För smådjur dagtid, ring: 050 572 8278. Telefontid vardagar klockan 8–9.

För produktionsdjur och hästar dagtid, ring: 0500 365 511. Telefontid vardagar klockan 8–9.

Jourtid, ring: 0600 399 700, kl. 15:00 - 8:00. OBS! Jouren är avsedd för brådskande fall, d.v.s. akuta sjukdoms- eller olycksfall som inträffat under jourtid.