Aktuellt Infokväll om vattenrestaurering
25.2.2022

Infokväll om vattenrestaurering 7.3

Kust-Österbottens vattenrestaureringsnätverk ordnar en infokväll i Larsmo kommungård 7.3 kl. 18.00.

Kvällens program ser ut så här:

  • Inledning: Heli Jutila, Österbottens vatten och miljö (ÖVM)
  • Presentation av nätverket: Anna Sundelin, ÖVM
  • Samkontrollen av Larsmo-Öjasjön: Heli Jutila, ÖVM
  • Regleringen av Larsmo-Öjasjön, Tomi Heikkinen, UPM
  • Storfjärdens restaurering: Emil Hagman, Pedersöre
  • Diskussion om restaureringar
  • Kaffeservering.

Anmälan senast 7.3 kl. 16.00 till pohjanmaa@vesiensuojelu.fi

Mer information: Kust-Österbottens vattenrestaureringsnätverk.