Aktuellt Informationsmöte om landskapsplanen 9.1
6.1.2020

Informationsmöte om landskapsplanen 9.1

Förslaget till Österbottens landskapsplan 2040 är framlagt i Österbottens förbunds ämbetsverk, på förbundets webbplats och i alla kommuner i landskapet 9.12.2019–31.1.2020.

Planförslaget presenteras vid informationsmöten som är avsedda både för kommuninvånare och för kommunernas beslutsfattare och tjänstemän.

9.1 Pedersöre, kommungården, Skrufvilagatan 2, kl. 18–20
13.1 Närpes, stadshuset, Kyrkvägen 2, kl. 18–20
16.1 Vasa, Österbottens förbund, Sandögatan 6 B, kl. 18–20

Plandokumenten är tillgängliga på landskapsplanens webbsida. Under den tid som planförslaget är framlagt kan alla intressenter lämna in anmärkningar.

Bilaga: Landskapsplanen2040 (PDF 14 MB)

Arr. Österbottens förbund – Pohjanmaan liitto