Aktuellt Informationsmöte om skolindragningar
27.10.2019

Informationsmöte om skolindragningar

Avdelningen för utbildning och småbarnspedagogik ordnar ett allmänt informations- och diskussionsmöte om förslaget att dra in Bennäs skola och Östensö skola.

Under mötet har deltagarna möjlighet att diskutera planeringen av en ny gemensam skola.

Mötet ordnas måndagen den 4.11 kl. 18.00 i Sursik skola, Anderssénsalen.