Aktuellt Inget språkbad i Edsevö
16.3.2023
Edsevö skolas röda tegelbyggnad på vintern. Det är snö på marken och solen skiner.

Inget språkbad i Edsevö

Kommunen går inte vidare med planerna att starta en språkbadsskola i Edsevö. Det beslöt nämnden för utbildning och fostran i onsdags. 

Orsaken till att språkbadsfrågan har diskuterats beror på det minskande elevunderlaget i Edsevö skola. En arbetsgrupp, som övervägt hur kommunen ska tackla den problematiken, föreslog för ett år sedan att kommunen utreder möjligheten att starta språkbad på finska för svenskspråkiga barn i Edsevö.

Kommunen kartlade föräldrarnas intresse för språkbad via en enkät i november 2022. Totalt 257 svar kom in. Av respondenterna ville 38 procent ha språkbad, 34 procent var inte intresserade och 28 procent svarade ”kanske”.

Bland skolans personal finns en stor tveksamhet till att starta språkbadsverksamhet i Edsevö. Personalen föredrar att kommunen fortsätter med den så kallade Edsevömodellen, som innebär att två skolor fungerar under ett och samma tak.

Utbildningsdirektören och nu också nämnden ser inte förutsättningar för att placera en språkbadsskola i Edsevö. Om kommunen ska utreda språkbadet ytterligare, borde andra placeringsalternativ diskuteras.

Nämnden föreslår att kommunen gör en fastighetsutredning Edsevö- och Kållbyområdet. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.

Föredragningslista för onsdagens möte: Nämnden för utbildning och fostran 03/2023, Föredragningslista 15.3.2023 18:00.