Aktuellt Jakobstad söker en AN-direktör för regionen
8.1.2024

Jakobstad söker AN-direktör för regionen

Jakobstad som ansvarig kommun ordnar från och med år 2025 tillsammans med grannkommunerna Kronoby, Larsmo och Pedersöre sysselsättnings- och näringstjänster i ett gemensamt område.

Under år 2024 kommer reformen att förberedas. För detta arbete rekryterar vi en direktör i tillsvidare tjänsteförhållande.

Till direktörens uppgifter hör

  • att förbereda genomförande av reformen i området
  • att utreda utrymmes-, teknik- och andra aktuella frågor
  • att utreda behövligt samarbete med andra sysselsättningsområden - att delta i utvecklingen och ibruktagningen av nya ICT-system
  • att fungera som ansvarig direktör för området från och med 1.1.2025

Vi söker dig med lämplig högre högskolexamen och erfarenhet av ledningsarbete i stat eller kommun. Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga färdigheter i det ena inhemska språket och goda muntliga och skriftliga färdigheter i det andra. För uppgiften krävs ett lösningsinriktat arbetssätt, goda kommunikations- och samarbetsfärdigheter, flexibilitet och stresstålighet.

Lön och andra villkor för arbetsförhållandet bestäms enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet. I samband med att tjänsten tillsätts kan man avtala om en prövotid på högst sex (6) månader.

Mera information: Stadsdirektör Anne Ekstrand, tel. 044 785 1410, anne.ekstrand@jakobstad.fi. Tf. personaldirektör Anu Muittari, tel. 044 785 1265, anu.muittari@jakobstad.fi.

Skicka in din ansökan senast 31.1.2024 kl. 15.00 via tjänsten Kuntarekry, arbetsnyckel 574397.