Aktuellt Kokuppmaning i Esse fortsätter efter första provsvaren
19.10.2023
Två höga vattenbehållare med svart kork.

Kokuppmaning i Esse fortsätter efter första provsvaren

Miljöhälsan Kallan tog fem (5) st hushållsvattenprover från olika provtagningspunkter i Esseområdet den 18.10.2023. Inga koliforma bakterier eller E.coli konstaterades i proverna. Provsvaren för enterokocker är inte klara ännu och det informeras skilt om dem.

Allt dricksvatten och allt vatten som används vid matlagning ska kokas i 5 - 10 minuter. 

Esse Vatten har inlett klorering av hushållsvattnet och det kommer att förekomma en lukt av klor samt en eventuell bismak. Klor dödar skadliga mikrober. Kloret i vattnet orsakar inte sanitära olägenheter, det tryggar hushållsvattnets mikrobiologiska kvalitet. Man kan tvätta sig normalt med vattnet. Man kan diska kärl med okokt vatten, men de måste torkas omsorgsfullt efter diskning.

Uppmaningen att koka vattnet gäller tillsvidare, förutom i de byar som det igår informerades om att inte berörs av kokuppmaningen.

Miljöhälsan Kallan kommer att ta nya prover måndagen den 23.10.2023.

Esse Vatten förser Ytteresse, Esse, Bäckby och Lappfors i Pedersöre samt några hushåll i Evijärvi med hushållsvatten. 

Mer information fås av:

Annika Porthin
Chef för miljöhälsovården
050 502 2049

Susanne Jankens
Hälsoinspektör
050 302 9079