Aktuellt Kom med i medborgarforumet
17.2.2021
Ritade figurer i olika åldrar. En logo för landskapsstrategiarbetet.

Kom med i medborgarforumet 

Vill du aktivt vara med och påverka framtiden för Österbotten? Kom med i medborgarforumet.

Till medborgarforumet kan alla intresserade invånare i Österbotten anmäla sig. Som medlem i medborgarforumet får du påverka beredningen av landskapsstrategin och landskapsplanen bl.a. genom olika webbenkäter och diskussionsmöten. Vad ska vi satsa på för att vara konkurrenskraftiga, både i städerna och på landsbygden? Hur kan vi stärka samhörigheten i Österbotten, och hur kan vi sköta om vår miljö?

Medlemskapet är inte förpliktande på något sätt, utan du kan delta i beredningen när det passar dig.

Anmäl dig till medborgarforumet via den här elektroniska anmälningsblanketten

Mera information: Irina Nori, irina.nori@obotnia.fi, tel. 044 032 0644 eller på Österbottens förbunds webbplats: Beredning av landskapsstrategin.