Aktuellt Kom och diskutera vindkraftsplaner för Mastbacka
9.12.2019

Kom och diskutera vindkraftsplaner för Mastbacka

Kom och ställ frågor och diskutera planläggningsprocessen för Mastbacka vindkraftspark i Essegården måndagen den 16.12.2019 kl. 18.00.

Kommunstyrelsen tog den 28 oktober 2019 beslut om att påbörja delgeneralplaneringen av en vindkraftspark på Mastbacka mellan Lappfors och Purmo.

Planläggningssektionen beslöt 18 november 2019 att lägga fram programmet för deltagande och bedömning (PDB) som är ett dokument där planläggningsprocessen beskrivs. PDB läggs fram till påseende 9.12.2019 – 7.1.2020. Under tiden har allmänheten möjlighet att framföra kommentarer om programmet.

För att allmänheten ska ha möjlighet att ställa frågor om och diskutera planläggningsprocessen ordnas ett diskussionstillfälle i samarbete mellan Pedersöre kommun och Etha Wind. Diskussionstillfället ordnas i Essegården 16.12.2019 kl. 18.00.