Aktuellt Kommungården är stängd fyra veckor
26.6.2020
Kommungården i Bennäs. Blå himmel, flaggorna vajar.

Kommungården håller stängt fyra veckor i sommar.

Kommungården är stängd fyra veckor

Pedersöre kommungård är stängd fyra veckor i sommar (6.7–31.7), då kommunkansliet inklusive byggnadstillsynen, kommunens växel och kulturavdelningens kansli i Kulturhuset Ax håller stängt.

Veckorna 28–31 kan man kontakta följande telefonnummer i brådskande ärenden:

Avbytarservicens jourtelefon: 050–562 5709.

Felanmälningar, vatten och avlopp: 044–5850 165 (Pedersöre vatten).

Felanmälningar, kommunaltekniska störningar och vägunderhåll: tekniska@pedersore.fi.

Fastighetsskötarnas jourtelefon: 044-085 0887.

Dagvårdsärenden, daghemmet Dressinen: (06) 785 0220.

 

Kungörelser och handlingar till påseende finns på Pedersöres webbplats

Under tiden 3.8–31.8 är kommungården öppen må–fre kl. 8–15.