Aktuellt Kommungården renoveras – tekniska verket flyttar till Lövö
13.1.2021
Utomhusbild av fastigheten dit tekniska avdelningen och landsbygdskansliet flyttar under renoveringen i kommungården.

Tekniska avdelningen och landsbygdskansliet hyr lokaler av Myro Equity (fd LKI Käldmans fastighet) på adressen Öjesvägen 74 i Lövö. Verksamheten är utlokaliserad så länge kommungården renoveras, preliminärt till månadsskiftet oktober/november.

Kommungården renoveras – tekniska verket flyttar till Lövö

Den gamla delen i Pedersöre kommungård töms för renovering från och med måndag 18 januari. Under renoveringen flyttar Pedersöres tekniska avdelning och landsbygdskansliet till Öjesvägen 74 i Lövö (LKI Käldmans gamla fastighet).

Flyttningen och installationen av ikt-utrustningen i den nya fastigheten pågår åtminstone tre dagar, den 18–20 januari. Det innebär att kunder inte kan boka in fysiska besök hos tjänstemännen på byggnadstillsynen, miljövårdsbyrån och den övriga tekniska avdelningen under vecka 3. Det är däremot möjligt att nå personalen på samma telefonnumror som förr, eller skicka e-post. Kommunens telefonkatalog, sök på tekniska avdelningen.

Från och med måndagen den 25 januari förväntas verksamheten på den tekniska avdelningen och landsbygdskansliet att fungera som normalt på den nya besöksadressen, Öjesvägen 74. Då gäller samma principer som i kommungården: Ytterdörren är låst, så man bokar tid för besök på förhand. 

Den gamla delen av kommungården kommer att genomgå en total invändig renovering, då all el, vvs, ventilation och inredning förnyas. Arbetet inleds med att alla lättare mellanväggar och trägolv rivs bort. En del av rummen kommer att omdisponeras. Kommunen har budgeterat knappt 1,5 miljoner euro för renoveringen. I projektet ingår också en ytrenovering av kommungårdens cafeteria och en del dräneringsarbete på utsidan. Renoveringen beräknas pågå till mitten av oktober–början av november.

Under byggarbetet är det inte möjligt att boka in möten i den gamla sessionssalen och den gamla tv-studion.

Byggområdet kommer att vara avstängt och inhägnat på utsidan, längs Mjölvägen och på delar av kommungårdens besöksparkering.

Tilläggsuppgifter: Tekniska verkets chef Yvonne Liljedahl-Lund, tfn 050–554 5725, yvonne.liljedahl-lund@pedersore.fi

Öjesvägen 74 på kartan